Momo Waldorfskole 

                               En Steinerskole på Heimdal. Trondheim.


Om navnet på skolen vår:

Momo er navnet på romanfiguren i Michael Endes bok
"Momo-eller kampen om tiden" Boka omhandler Momos kamp mot de grå herrer som stjeler
innbyggernes tid og lar den gå opp i røyk. Momos skillpadde Cassiopeia, er symbolet på det levende organiske livet som trenger sin egen tid og ikke samfunnets.


Man kan ikke hale blomster opp av jorden om våren. Slik er barn, og slik er egentlig vi voksne også. Momo er vårt ideal!
Cassiopeia er vår veiviser. 

En Håndverkpedagogisk steinerskole i Norge.

Momo Waldorfskole er en håndverkpedagogisk skole for inntil 30 elever med behov for en praktisk hverdag.
Skolen har både barne, ungdoms og videregående skole.
Skolen bruker håndverk og kunstfag som fundament for personlig og faglig utvikling for elever som har behov for en annerledes hverdag i skolen der de får utvikle sine sterke sider, og ferdigheter som er viktig for arbeid og voksenliv.

- Skolerute Her

- Søknadskjema Her

- Informasjonsbrosjyren Her

- Følg oss daglig på Facebook Her

- En begrunnelse for etableringen kan leses Her


Søknad om elevplasser sendes til
Adresse: Momo Waldorfskole
Sandbakkvegen 73. 7072 Heimdal.
epost: momo[a]steinerskolen.no
Telefon 99163100
Kontaktperson og rektor er Kjell Helge Johansen.