Momo Waldorfskole 

                               En Steinerskole i Trondheim.


Om navnet på skolen vår:

Momo er navnet på romanfiguren i Michael Endes bok
"Momo-eller kampen om tiden"

Boka omhandler Momos kamp mot de grå herrer som stjeler innbyggernes tid og lar den gå opp i røyk. Momos skillpadde Cassiopeia, er symbolet på det levende organiske livet som trenger sin egen tid og ikke samfunnets.

Man kan ikke hale blomster opp av jorden om våren. Slik er barn, og slik er egentlig vi voksne også. Momo er vårt ideal!
Cassiopeia er vår veiviser. 

En ny helsepedagogisk steinerskole i Norge.

Vi har startet første fase med en håndverkpedagogisk skole for inntil 30 elever med behov for en praktisk hverdag.
Skolen har både barne, ungdoms og videregående skole.

Søknad om elevplasser sendes til Momo Waldorfskole
Sandbakkveien 73,
7072 Heimdal.

Søknadskjema Her
Skolerute Her
Informasjonsbrosjyren
Her
Følg oss daglig på Facebook
https://www.facebook.com/MomoWaldorfskole?ref=ts&fref=ts

En begrunnelse for etableringen kan leses Her
 
Adresse: Sandbakkvegen 73. 7072 Heimdal.
epost: momo[a]steinerskolen.no
Telefon 99163100
Kontaktperson og rektor er Kjell Helge Johansen.